رفتن به محتوای اصلی
محصولات بهترین را برای بهترین‌ها فراهم کرده‌ایم
محصولات بهترین را برای بهترین‌ها فراهم کرده‌ایم

محصولات هیوندای اکستیر موپیکو

پیشرفته‌ترین خودروها
با
آخرین نسل فنآوری

ارایه بیشینه
پاسداری از پیشرانه

پیشرفته‌ترین خودروها
با
آخرین نسل فنآوری
ارایه بیشینه پاسداری از پیشرانه

حاصل مشارکت بزرگان
صنایع نفت و خودرو جهانی

Sweetened with honey Contains all kinds of vitamins and minerals
بکشید و رها کنید
حاصل مشارکت بزرگان
صنایع نفت و خودرو جهانی
محصولات اعتماد به اصالت تضمین عملکرد بهینه ارزشمندترین هاست
محصولات اعتماد به اصالت تضمین عملکرد بهینه ارزشمندترین هاست

طراحی شده برای بهترینن خودروها با برترین تکنولوژی

حفاظت ممتاز
در برابر
خوردگی و پوسیدگی

طراحی شده برای بهترینن خودروها با برترین تکنولوژی
حفاظت ممتاز
در برابر
خوردگی و پوسیدگی

به سفارش
هیوندای اویل بانک
کره جنوبی

بکشید و رها کنید
محصولات فرمولاسیون افزایش طول عمر Cمحافظت در برابر کاویتاسیون و ایجاد حفره بدون افزایش حجم
محصولات فرمولاسیون افزایش طول عمر محافظت در برابر کاویتاسیون و ایجاد حفره/text> بدون افزایش حجم

کمک موثر
در برابر
سایش و زنگ زدگی

مقابله با آلوگی آب احساس ضربان پدال

کمک موثر
در برابر
سایش و زنگ زدگی
مقابله با آلوگی آب احساس ضربان پدال
ضدیخ
ضد جوش
ضد زنگ
ضدیخ
ضد جوش
ضد زنگ
روغن موتور
ATF, واسکازین
میعانات
پایین